Tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

Tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd

Tandvårdsbidraget är ett typ av stöd som Försäkringskassan betalar ut för tandläkarbesök. Detta bidrag betalas ut en gång om året och läggs som tillgodo för användas. Man har möjligheten att spara bidraget ifrån ett år för att kunna få det dubbla året därefter. Vad man får i bidrag beror på hur gammal man är. När man är i åldersspannet 20-29 år och ifrån 75 och uppåt, så ligger bidraget på 300 kronor per år. Ligger man i åldersspannet där emellan ligger det på 150 kronor per år.

Om man ska utföra en stor och dyr behandling så finns det något som kallas för högkostnadsskydd. Även detta betalas ut av Försäkringskassan. När du ska utföra en behandling som kommer att kosta emellan 3000 och 15 000 kronor så betalar alltså Försäkringskassan en del av priset. Av detta betalar Försäkringskassan upp till 50 procent, och är priset över 15 000 kan de betala upp till 85 procent av priset. Man utgår ifrån ett referenspris för att veta hur mycket som ska betalas ut. Sätter mottagningen ett lägre pris, så betalas det utifrån det, men har mottagningen ett högre så betalar man utifrån referenspriset. Detta innebär att stödet man kan få kan variera stort.